A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset – Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezést Konzuli Hivatalunk közvetlenül végzi. Az anyakönyvi eljárások általnos ügyintézési ideje hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 60 nap. Az anyakönyvi kivonatot az ügy típusának megfelelően a Konzuli Hivatal állítja ki.

A kérelem benyújtására csak ügyfélfogadási időben lehetséges.  

A kérelmeket a Konzuli hivatal csak kitöltve veszi át. Ezért kérjük, hogy a honlapról letölthető formanyomtatványokat kitölteni szíveskedjenek. Aláírni viszont minden esetben a konzul előtt kell! Amennyiben valamelyik pont nem egyértelmű, úgy azt legyenek szívesek a beadáskor jelezni, hogy kollégánk segíteni tudjon a pontos kitöltésnél.

A) Születés hazai anyakönyvezése

Házasságban született gyermek esetén szükséges:

 • születés hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • a gyermek eredeti, angol nyelven kiállított dán születési anyakönyvi kivonata (ez továbbításra kerül Magyarországra), fordítás nem szükséges, (neve: Fødsels- og Navneattest a születés szerinti kápolna által kiállított, aláírt és lepecsételt okirat) + Apostille bélyeg
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata (ha a szülők házasok, de a gyermek születése előtt kötött házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születésének anyakönyveztetésével párhuzamosan a szülők házasságának magyarországi anyakönyveztetését is kérelmezni kell – ld. B.) pont),
 • amennyiben mindkét szülő születési anyakönyvi kivonata rendelkezésre áll (nem kötelező),
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű színes igazolványfénykép is szükséges (4 éves kor alatt a Konzuli Osztály nem készít fényképet a gyermekről),
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén),
 • mindkét szülő személyes jelenléte.
 • szülők CPR kártyája (amennyiben rendelkezésre áll, illetve a gyermeké, amennyiben releváns)
 •  

Nem házasságban született gyermek (APAI ELISMERÉS) esetén szükséges:

 • A  gyermek eredeti, angol nyelven kiállított dán születési anyakönyvi kivonata (ez továbbításra kerül Magyarországra), fordítás nem szükséges, (neve: Fødsels- og Navneattest a születés szerinti kápolna által kiállított, aláírt és lepecsételt okirat) + Apostille bélyeg
 • a konzulátuson tett magyar vagy benyújtott külföldi apai elismerő nyilatkozat,
 • amennyiben mindkét szülő születési anyakönyvi kivonata rendelkezésre áll (nem kötelező),
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű színes igazolványfénykép is szükséges (4 éves kor alatt a Konzuli Osztály nem készít fényképet a gyermekről),
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén),
 • mindkét szülő személyes jelenléte.
 • szülők CPR kártyája (amennyiben rendelkezésre áll, illetve a gyermeké, amennyiben releváns)

Egyik szülő jelenléte csak abban az esetben elegendő a kiskorú születésének anyakönyvezéséhez, ha:

 • a jelen lévő szülő hiteles magyar fordítással ellátott, eredeti okirattal igazolni tudja a kizárólagos szülői felügyeleti jogát,
 • a kiskorú születési anyakönyvi kivonatában nem szerepel a másik szülő,
 • a jelen lévő szülő halotti anyakönyvi kivonattal igazolja a másik szülő halálát,
 • a másik szülő közjegyző (notarius publicus) vagy tiszteletbeli konzul előtt aláírt, vagy két tanú által hitelesített teljeskörű meghatalmazást adott a gyermek anyakönyvezési eljárásához, útlevél kérelméhez és a lakcímkártya igényléséhez a jelen lévő szülő részére

2013. március 1. óta az anyakönyvezés során hivatalból automatikusan kiállításra kerül a „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” (lakcímkártya), mely tartalmazza az ügyfél személyazonosító számát is.

Az eljáráshoz kérjük, szíveskedjenek az alábbi adatlapokat előre kitöltve magukkal hozni:

Díjak:
Születés hazai anyakönyvezése: díjmentes

Lakcímkártya (automatikus): díjmentes

Apai elismerő nyilatkozat: 261 DKK

Gyermekútlevél (18 év alatt): 358 DKK

 

B) Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • házasság hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • eredeti, angol nyelven kiállított dán házassági anyakönyvi kivonat (ez továbbításra kerül Magyarországra), fordítás nem szükséges, (neve: Vielsesattest, házasság megkötésének helye szerinti kommune aláírást és lepecsételt pédánya) + Apostille bélyeg
 • ha harmadik országban történt a házasságkötés előzetesen mindenképpen vegye fel a konzulátussal a kapcsolatot, mert a házasságkötés helyétől függően további hitelesítések beszerzésére lehet szükség a szóban forgó országból (pl. Apostille vagy diplomáciai felülhitelesítés)
 • felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben Svédországból érkeznek úgy a svéd házasságlevél és a Svéd Adóhivatal által kiállított angol nyelvű házassági anyakönyvi kivonat (personbevis-extract from the population register) csak EGYÜTTESEN igazolják a házasságkötés tényét, ezért bármelyik hiánya esetében nem áll módunkban a kérelmet Magyarországra továbbítani,
 •  a házastársak érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • amennyiben a magyar állampolgárságú házastársak eredeti születési anyakönyvi kivonata rendelkezésre áll (nem kötelező),
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását / megszűnését igazoló okirat (hivatalos magyar nyelvű fordítással ellátott, jogerős bírósági végzés / válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat / halotti anyakönyvi kivonat). Idegen nyelvű bontóítélet esetén hivatalos magyar fordítás szükséges!
 • Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem egyszerre is benyújtható.

A házasság anyakönyvezésével egyidejűleg új útlevél iránti kérelem is beadható, amennyiben a kérelmező neve megváltozik a házasságkötés után. A 2016. január 1—je után kötött házasságok esetében a név megváltozása miatt igényelt új útlevél illetékmentes (konzuli közreműködői díjat kell megfizetni 298 DKK)

Díjak:
Házasság hazai anyakönyvezése: díjmentes

Útlevél: 633 DKK (10 éves) 477 DKK (5 éves)

+ esetlegesen felmerülő hitelesítések

C.) Válás hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • a házasság felbontásáról szóló jogerős dán vagy magyar bírósági határozat (abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt az erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik) Idegen nyelvű bontóítélet esetén hivatalos magyar fordítás szükséges,
 • a kérelmező eredeti születési anyakönyvi kivonata,
 • a kérelmező, valamint a volt házastárs érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),

Díjak:

Válás hazai anyakönyvezése: 75 DKK

Útlevél: 633 DKK (10 évre) / 477 DKK(5 évre)

D.) Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • haláleset hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • eredeti dán halotti anyakönyvi kivonat (Elhalálozás helye szerinti kápolna állítja ki, neve: Døds - og begravelsesattest)
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata,
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány), lakcímkártya,
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata),
 • a kérelmező személyazonosságát igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány), valamint magyar lakcímkártya.