• Halotti anyakönyvi kivonat:

Halotti anyakönyvi kivonatot „Personattest” az elhalálozás helye szerint illetékes kápolna állít ki. A dán anyakönyvi kivonattól eltérő „Dødsattest” elnezvezésű dokumentum nem halotti anyakönyvi kivonat! Ez utóbbit a kórház állítja ki csupán a hozzátartozó kérésére az elhalálozás tényét és körülményeit igazolandó, valamint a boncolás során keletkezett megállapításokat tartalmazza. Ezt nem tekintjük külföldön keletkezett okiratnak. Többnyelvű halotti anyakönyvi kivonat bekérése közvetlenül a kápolnától történik!

Elhalálozás esetén a helyben illetékes rendőrség hivatalból eljárást indíthat, az elhalálozás körülményeinek tisztázása végett. Kérjük állampolgárainkat, hogy amennyiben hozzátartozójuk elhalálozásáról tudomást szereznek, úgy szíveskedjenek a Nagykövetség konzuli hivatalát is erről tájékoztatni.

  • Születési anyakönyvi kivonat:

Születési anyakönyvi kivonatot „Personattest” a születés helye szerint illetékes kápolna állít ki. A gyermek nevének eldöntésére születéstől számítva fél év áll rendelkezésre. Ennek ellenére javasoljuk, hogy a szülők már a születéskor nyilatkozzanak a gyermek nevéről. A név nélkül kiállított csak a nemet és születés helyét és idejét tartalmazó anyakönyvi kivonatot nem tudjuk elfogadni! A szülők a többnyelvű születési anyakönyvi kivonatot a születés helye szerint illetékes kápolnában bármikor kikérhetik!

  • Házassági anyakönyvi kivonat:

Házassági anyakönyvi kivonatot „Vielsesattest” a házasság helye szerint illetékes Kommune állítja ki. A házasságkötéssel egyidejűleg kerül kiállításra és átadásra. A házasságkötés előtt a felek online regisztrálják a házasságkötést követően használni kívánt nevet, amely a dán anyakönyvi kivonatba átvezetésre kerül. A házastársak a többnyelvű házassági anyakönyvi kivonatot a Kommune-től bármikor kikérhetik.

Az előbb felsorolt anyakönyvi kivonatok tekintetében az állampolgároknak maguknak kell eljárnia.