I. Külföldi letelepedés bejelentése a konzulátuson

A bejelentés a végleges külföldi letelepedés szándékának rögzítését, illetve hivatalos bejelentését jelenti.

A bejelentés megtételére személyesen illetve postai úton kerülhet sor, ám amennyiben a kérelmet 18 év alatti személyre vonatkozóan nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges. Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (az adatlap a lap alján letölthető)
 • Amennyiben a kérelmező házas, a magyar házassági anyakönyvi kivonat - amennyiben a kérelmező külföldön kötött házasságát még nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy először a házasság anyakönyvezését kell kezdeményezni (erre lásd a honlapunk vonatkozó részét)
 • Érvényes személyazonosító igazolvány
 • Lakcímkártya
 • a magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyigazolvány

A lakcímkártya a bejelentéssel egyidejűleg bevonásra kerül.

 

II. Külföldi letelepedés bejelentése elektronikusan

A külföldi letelepedést elektronikusan, Webes ügysegéd útján is be lehet jelenteni (https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/). Ennek feltétele, hogy a bejelentő rendelkezzen Ügyfélkapuval. Amennyiben a bejelentésre elektronikusan kerül sor, a személyi igazolványt és lakcímkártyát ez esetben is le kell adni. A Webes ügysegéd felületen jelölnie kell az ügyfélnek, hogy melyik járási irodába, vagy külképviseletre postázza az okmányokat. Lehetőség van arra is, hogy személyesen adják le az okmányokat, amelyet mind a bejelentő, mind törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja megtehet.

 

III. Külföldi lakcím változásának bejelentése a Konzulátuson

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

A bejelentés megtételére személyesen illetve postai úton kerülhet sor, ám ha a kérelmet 18 év alatti személyre vonatkozóan nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges. Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs.

A külföldi lakcím módosításához a kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához adatlapot kell kitölteni (a lap alján letölthető). A kérelem beadásához érvényes magyar útlevél és lakcímkártya szükséges.

A külföldi lakcím módosítása illetékmentes.

 

IV. A külföldi lakcím változásának bejelntése on-line

A külföldi lakcím megváltozását elektronikusan is be lehet jelenteni a "Webes ügysegéd" segítségével. Ennek használatához nem szükséges ügyfélkapu regisztrációval rendelkezni. (https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/)

 

V. A külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem

Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy passziválás miatt, vagy, mert soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), kérheti a nyilvántartásba való felvételét. Ehhez a kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez adatlap kitöltésére van szükség.

A kérelem benyújtására személyesen illetve postai úton kerülhet sor, ám ha a kérelmet 18 év alatti személyre vonatkozóan nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges. Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • adatlap (a lap alján letölthető)
 • érvényes magyar útlevél;
 • születési anyakönyvi kivonat;
 • házas családi állapot esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • elvált illetve özvegy családi állapot esetén pedig válási, illetve özvegyi záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat.

A nyilvántartásba vételt követően egy olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” elnevezés szerepel. A lakcímkártya kb. 2-3 hónap elteltével érkezik meg a konzulátusra.

 

Letölthető adatlapok

Kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához
Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat
Külföldi lakcímváltozás bejelentése
Nyilatkozat kiskorú külföldi letelepedéséhez