I. Állampolgárság megállapítása

 Az eljárás megindítása, időtartama, díja

A kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján, kizárólag személyesen kerülhet sor.

Magyar állampolgársága fennállásának megállapítása ügyében Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya rendelkezik hatáskörrel.

Az állampolgársági vizsgálat átlagosan 8-12 hónapot vesz igénybe, amelyet a nagykövetségnek nem áll módjában meggyorsítani. A Konzulátus csak átveszi a dokumentumokat és továbbítja azokat az illetékes magyar hatóság részére, így a folyamatban lévő ügyek állásáról nem tudunk felvilágosítást adni. 

Az állampolgársága fennállásának igazolására irányuló eljárás illetékmentes.

Szükséges dokumentumok
 
• A kérelemhez szükséges nyomtatvány letölthető itt. Kérjük az adatlapokat a magyar nyelv szabályai szerint (nevek: (1.) vezetéknév, (2.) keresztnév, dátumok: év,hó,nap + ékezetek) szíveskedjen nyomtatott betűkkel előre kitölteni.

• Érvényes fényképes okmány (pl. dán vagy egyéb nemzeti útlevél).
• Mindazon dokumentumok (születési és házassági anyakönyvi kivonatok), amelyek igazolják a családi kapcsolat fennállását a magyar állampolgárságú felmenő és a kérelmező között.
• A kérelmező külföldi anyakönyvi eseményeinek anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok (adatlapok a születés és házasság anyakönyvezéséhez, eredeti anyakönyvi kivonatok).
 

II. Honosítás / Egyszerűsített honosítás / Visszahonosítás

A honosítással kapcsolatos kérelmek benyújtására kizárólag előzetes időpontegyeztetés alapján van lehetőség.

Az egyszerűsített honosítási ügyekben kérjük először telefonon vagy emailben vegyék fel a kapcsolatot a konzulátussal.

Kérjük, hogy a a kérelmezők előzetesen kitöltött kérelemnyomtatványokkal, adatlapokkal, illetve előkészített dokumentációval érkezzenek az időpontjukban.

A többi várakozó ügyfél érdekében nincs lehetőség arra, hogy az adatlapokat a konzulátuson töltsék ki. Azon ügyfeleinknek, akik felkészületlenül érkeznek az ügyintézésre, sajnos nem tudjuk átvenni a kérelmét, ezért új időpontot kell kérniük.

 Az egyszerűsített honosítással kapcsolatos információk:

Az egyszerűsített honosítással kapcsolatos részletes tudnivalókat a www.allampolgarsag.gov.hu weboldalon találhatják meg. A nyelvi követelmények tekintetében, kérjük tanulmányozzák a jelen lap alján található kapcsolódó anyagokat.
Az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg a kérelmező külföldön történt anyakönyvi eseményeinek (születés, házasság, válás, házastárs halálesete) anyakönyvezése iránti kérelmet is elő kell terjeszteni. A kérelemhez szükséges nyomtatványok letölthetőek a lap alján.
Az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódóan is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a folyamatban lévő ügyekben a konzulátus nem tud az ügy állásáról tájékoztatást adni.

A honosítási okirat megérkezése után a megadott elérhetőségeken a kérelmezőket értesítjük az eskü várható időpontjáról. Az eskük szervezése folyamatos, sürgősségi eskütételre nincs lehetőség. A gyakorlatban minden esküre várót a honosítási okirat megérkezése utáni első esküre be tudunk hívni, így az okirat megérkezése után 1-2 hónapon belül sor kerülhet az esküre (nyáron és év végén a várakozási idő hosszabb lehet).

 

Letölthető adatlapok:

Honosítási-visszahonosítási kérelem
ADATLAP honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmezők külföldön történt születésének hazai anyakönyvezéséhez 
ADATLAP Honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmezők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezéséhez 

Kapcsolódó anyagok:

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatója az eljáráshoz kapcsolódóan - magyarul
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatója az eljáráshoz kapcsolódóan - angolul