Hitelesítés a konzulátuson 

I. Aláírás hitelesítése

Az aláírás- hitelesítés alapfeltétele a személyes megjelenés.A kérelem benyújtására ügyfélfogadási időben van lehetőség  (10 db hitelesítés felett kérjük telefonon egyeztessenek időpontot a konzulátus munkatársaival).

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el.Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak nem áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el!

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja aláírásonként fizetendő. 

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is. 

 

II. Fordítás hitelesítése

A konzulátus a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvről dánra, magyar nyelvről angolra, illetve dán nyelvről magyarra vagy angol nyelvről magyarra fordításának hitelesítését vállalja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli tisztviselő okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól szóló 1/2002. (I.23.) KÜM-IM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, speciális nyelvi szakismereteket feltételező okiratok fordításának (pl. orvosi dokumentumok, iskolai bizonyítvány, stb.)  hitelesítését a konzuli tisztviselő megtagadhatja.

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni.

A fordítás hitelesítése céljából a  szöveget a fordítással együtt kell benyújtania. Az elkészített fordításokat hitelesíttetheti a konzuli ügyfélfogadás során, vagy postai úton. 

A hitelesített iratokat a konzulátus 3 napon belül postázza. Az eljárási idő ugyanakkor a konzulátus leterheltségének függvényében változik. A kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk ügyfeleinket a hitelesítés elkészültének várható idejéről. A hitelesítés esetenként helyben meg is várható.

Postán benyújtott kérelem esetén a konzuli díjat a nagykövetség Danske Bank-nál vezetett számlájára kell átutalni (4001 12165587) a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni az ügyfél nevét, hogy tudjuk kitől jött az utalás.

A fordítás hitelesítésekor a fordítást a konzuli tisztviselő a lefordított irattal összefűzi. Ha nem óhajtja, hogy a fordítás az eredeti irattal (bizonyítvány, oklevél, anyakönyvi kivonat, stb.) össze legyen fűzve, csatoljon külön fénymásolatot az iratról. Amennyiben a másolatot is kéri hitelesíteni, ezt levelében jelezze, s a konzuli díjat ennek megfelelően rója le.

A fordítás hitelesítésének konzuli díja a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél található meg. A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), postai úton benyújtott kérelemnél pedig annak másolatát kell beküldeni.


III. Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

Másolat hitelesítése: a konzuli részleg az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. Ennek költsége a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő.


Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt. Ennek költsége  a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő. 

Másolat hitelesítését, illetve hiteles másolat készítését személyesen, illetve postai úton is lehet kérelmezni. A személyesen benyújtott kérelem esetén a  hitelesített iratokat a konzulátus  2 napon belül postázza. Az eljárási idő ugyanakkor a konzulátus leterheltségének függvényében változik. A kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk ügyfeleinket a hitelesítés elkészültének várható idejéről. A hitelesítés esetenként helyben meg is várható. 

Postán benyújtott kérelem esetén a konzuli díjat a nagykövetség Danske Bank-nál vezetett számlájára kell átutalni (4001 12165587) a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni az ügyfél nevét, hogy tudjuk kitől jött az utalás.

Postán továbbított kérelem esetén kérjük telefonszámát és e-mail címét is feltüntetni! A postán benyújtott kérelem esetén kérjük, hogy az eredeti okiratot minden esetben küldje el.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), postai úton benyújtott kérelemnél pedig annak másolatát kell beküldeni.