A konzuli védelemről

Magyarország a külföldön bajba jutott magyar állampolgárok részére a Konzuli Szolgálat útján biztosít konzuli védelmet a vonatkozó jogszabályokban [2001. évi XLVI. törvény17/2001. (XI. 15.) KÜM rendelet] foglalt rendelkezések szerint. A konzuli védelem formáját, módját és terjedelmét az igény megalapozottságának, az igénylő rászorultságának és az adott külföldi állam viszonyainak mérlegelésével a konzul határozza meg.

 

Amiben segíthet a Konzulátus:

 • Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy lejárt úti okmány helyett.
 • Tanácsadással közreműködik hazatérése önerőből vagy rokon, ismerős anyagi segítségével történő megszervezésében.
 • Utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében hazatérési kölcsönt nyújthat, ha magáról saját vagy más forrásból gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása további súlyos érdeksérelemtől óvja meg.
 • Egészségügyi vészhelyzetben (súlyos és tömeges megbetegedés) tájékoztatja a helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről, közreműködik az esetleg szükséges és orvosilag igényelt, illetve lehetséges hazaszállítás megszervezésében.
 • Válsághelyzetben tájékoztatást ad és szükség esetén segítséget nyújt a hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez.
 • Őrizetbe vétele, letartóztatása esetén – ha erről tudomást szerez – tisztázza ennek okát és jogi megítélését, figyelemmel kíséri fogva tartásának körülményeit.
 • Kérésére értesíti hozzátartozóját, szükség esetén segíteni képes ismerősét.
 • Tájékoztatást ad az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről.
 • Külföldi haláleset esetén értesíti az elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozót és tájékoztatja az eltemetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről.

Amiben a Konzulátus nem tud segíteni:

 • A külföldre utazás megszervezésében, abban való közreműködésben.
 • Menetjegy foglalásában, átíratásában.
 • Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben.
 • Gépjármű javíttatásában, üzemanyag biztosításában.
 • Személy- vagy csomagszállításban.
 • Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban.
 • Külföldi munkaközvetítésben, munkaügyi viták rendezésében.
 • Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt.
 • Tolmácsolásban vagy fordításban (konzuli hatósági eljárások kivételével).
 • Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében.
 • Magánjogi – peres vagy nem peres – viták rendezésében (pl. közlekedési bírságok, légitársaság felé benyújtandó panaszok).
 • Külföldön tartózkodó személyek felkutatásában.
 • Külföldön felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi díj, egészségügyi ellátás díja stb.) kifizetésében, megelőlegezésében.
 • Hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér stb. behajtásában.
 • Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban bármilyen formában való közreműködésben.
 • Folyamatban lévő szabálysértési- vagy büntetőeljárás menetének, eredményének befolyásolásában (arra sincs módunk, hogy elérjük a jogi út mellőzésével történő szabadlábra helyezést vagy különleges bánásmódban részesítést).

 

A Konzulátus érdekvédelmi tevékenysége

A konzulátus érdekvédelmi feladatait a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény, illetve a törvény végrehajtásáról szóló 17/2001. (XI.15.) KüM rendeletben foglaltak alapján látja el.

A külföldre utazó, illetve külföldön tartózkodó magyar állampolgárok saját magukért, illetve a gondozásukban, felügyeletük alatt álló személyekért maguk felelősek. A konzuli védelem feltételezi a felelős állampolgári magatartást, és szükség esetén az együttműködést a konzulátus munkatársaival.

A konzulátus a magyar közigazgatás részeként működő hivatal, munkatársai kormánytisztviselők, akikre – bizonyos eltérésekkel – a kormánytisztviselőkre Magyarországon is irányadó jogszabályok vonatkoznak. A konzulátuson nem tudunk az állampolgároknak szállást és étkezést, illetve egyéb szociális ellátásokat biztosítani. A segítségre szoruló állampolgároknak elsősorban abban tudunk segítséget nyújtani, hogy saját helyzetüket maguk, illetve családtagjaik, rokonaik, ismerőseik segítségével megoldják.

Dániát viszonylag könnyű elérni, ezért nagyon sokan utaznak ide, sokan családtagjaik, rokonaik tudtán kívül. Nagyon fontos, hogy ha valaki egy családtagját szeretné megkeresni, akkor az érintettre vonatkozóan a lehető legpontosabb adatokat adja meg, amely alapján a konzulátus a helyi hatóságok segítségével megpróbálhatja felkutatni az eltűnt/őrizetbe vett családtagot, rokont. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy munkaidőn túl, illetve hétvégén, ünnepnapokon a konzulátus sem tud ilyen ügyekben intézkedni, mert a dánhivatalok és hatóságok is zárva tartanak.

Amennyiben egy magyar állampolgár anyagi segítségre szorul, családja, rokonai, ismerősei a Western Union pénzküldő szolgáltatás segítségével tudnak azonnal (egy-két órán belül) pénzt küldenia számára.

 

Western Union pénzküldő szolgáltatás

A Western Union számos magyarországi bankfiókban, postahivatalban, bevásárlóközpontban, szupermarketben, illetve utcai pénzváltónál elérhető gyors készpénzátutalási szolgáltatás. E szolgáltatás jelenleg több mint 195 országban, mintegy 150.000 szolgáltató helyen vehető igénybe, melyek közös hálózatot alkotnak. A hálózat minden tagja közvetlen belépési lehetőséggel rendelkezik egy központi adatbázisba. Ha a hálózat bármely pontjáról tranzakciót küldenek, azt bármelyik ügynökség lehívhatja kifizetésre. A szolgáltatás technikai háttere biztosítja, hogy az átutalásoknak gyakorlatilag nincs átfutási idejük, az átutalt összeg szinte azonnal elérhető.

Egyes országokban a szolgáltató helyek funkcióját széles fiókhálózattal rendelkező pénzintézetek töltik be, és számos országban működik pénzintézeti tevékenységet egyébként nem folytató szolgáltató hely is. Dániában számtalan helyen elérhető a szolgáltatás, a nagyobb pályaudvarok, buszállomások környékén általában késő estig.

A Western Union pénzátutalási forma különleges előnye a rendkívüli gyorsaság. A legtöbb esetben az átutalt összeg percekkel a feladást követően felvehető. A széles külföldi és belföldi hálózatnak köszönhetően a bajba jutott magyar állampolgár magyarországi hozzátartozója a Western Union logóval ellátott bármelyik szolgáltatónál igénybe veheti a szolgáltatást anélkül, hogy Budapestre kellene utaznia. A bajba jutott állampolgár számára ugyanakkor kedvező, hogy nem kell személyesen felkeresnie az esetleg távol fekvő külképviselet székhelyét, az átutalt összeghez tartózkodási helye közelében hozzájuthat.


Fontos, hogy a pénzküldést megelőzően a Dániában lévő hozzátartozóval tisztázzák, hogy a bajba jutott állampolgár milyen okmánnyal rendelkezik. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a pénz küldésekor fontos pontosan tisztázni, mekkora összeget kívánnak a címzettnek eljuttatni, mert az átváltási árfolyamon veszteségek keletkezhetnek. Fontos ezenkívül kiemelni azt is, hogy a szolgáltatás nem ingyenes, azért a szolgáltató jutalékot számít fel. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseket is tisztázzák a pénz elküldése előtt.

A szolgáltatással kapcsolatos további információkat az Interneten, bármely keresőprogram segítségével könnyedén találhat, ahol a lakóhelyéhez legközelebbi fiókot és nyitva tartását is megtalálhatja.