Magánútlevél kérelem benyújtása

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpontfoglalás módjára vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve az időpontfoglaláshoz vezető link a nagykövetség honlapjának főoldaláról ("Időpontfoglalás" menüpontra kattintva) is elérhető. A foglalásnál az "Útlevélkérelem" ügytípust kell kiválasztani. Kérjük, hogy a várakozások elkerülése érdekében személyenként egy időpontot foglaljanak. Mindenkinek külön időpontot kell foglalni, akinek útlevelet kérelmeznek, akkor is, ha kiskorúról van szó. 

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási naptárat használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni abban az esetben sem, ha az okmány elveszett, vagy eltulajdonították azt. Az okmányok érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége.

Az útlevél eljárásnál hiánypótlásra nincs lehetőség! Amennyiben a kérelem bármelyik feltétele hiányzik (részletesen ld. a III. pontban), a kérelem átvételét visszautasítjuk és újra meg kell jelenni a kérelem benyújtására. Ehhez új időpontot kell foglalni, sürgősségi időpontot a konzulátus ebben az esetben sem tud biztosítani!

Magánútlevél igénylése a konzulátuson 12 év alatti kérelmezők esetében

Gyermeknek útlevélkérelem főszabály szerint csak magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában adható be! A gyermek és mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.

Amennyiben a gyermek magyarországi anyakönyvezésére még nem került sor, úgy kérjük, hogy a „Születés hazai anyakönyvezése” részt olvassák el először!

6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-12 éves korig 5 év.

Konzulátusonkon fényképet készítünk a gyermekről, azonban 4 éves kor alatti gyermek esetén kérjük, szíveskedjenek fényképet előre készíttetni. 

Magánútlevél igénylése a konzulátuson 12-18 év közötti kérelmezők esetében

A 12-18 év közötti kiskorú kérelmező esetében a gyermek és mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.

Az a törvényes képviselő (szülő), aki nem jelenik meg kiskorú gyermeke útlevél ügyintézése során, hozzájárulását adhatja ún. szülői hozzájáruló nyilatkozat megtételével ahhoz, hogy kiskorú gyermeke részére az útlevél kiállítása megtörténhessen. A szülői hozzájáruló nyilatkozatot a Rendelkezési Nyilvántartásban online módon is megteheti. További információkat itt olvashat. A "Szülői hozzájáruló nyilatkozat kiskorú gyermeke útlevelének kiállításához" című dokumentumot ide kattintva érheti el.

Az útlevéleljárás ideje, a kérelmezett útlevél kézhezvétele

Az útlevél magyarországi eljárási ideje 20 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét.  
Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 • magyarországi lakcímre postázás
 • átvétel magyarországi okmányirodában
 • átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán
 • személyes átvétel a koppenhágai konzulátuson
 • postázás a Dán Királyságban és Svédországban található lakcímre.

Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 5-8 héten belül érkezik meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az útleveleket és értesíti az ügyfeleket, vagy adja postára az okmányt. A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevél kérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi.

Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor, de - tekintve, hogy az eljárási időtartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket (repülőjegy, buszjegy, stb.) az útlevél kézhezvétele előtt, mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

 

 Az útlevélkérelemhez benyújtandó iratok

 1. magyar állampolgárság igazolásához:
  • érvényes, illetve 1 éven belül lejárt magyar útlevél, vagy
  • érvényes magyar személyi igazolvány, vagy
  • 3 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, vagy
  • eredeti honosítási okirat.
 2. érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány hiányában a személyazonosság és személyes adatok igazolásához:
  • 1 éven belül lejárt személyazonosító igazolvány, vagy
  • érvényes magyar vezetői engedély, vagy
  • érvényes külföldi útlevél, vagy
  • érvényes dán állandó vezetői engedély, vagy
  • eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat, illetve házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben a kérelmező házassági nevet visel).
 3. lakcímkártya
 4. ha az útlevelet más névre igényli, mint amire a korábbi útlevele, vagy személyi igazolványa szólt:
  • a névváltoztatást alátámasztó magyar okirat (például névváltoztatási okirat, születési anyakönyvi kivonat, vagy házassági anyakönyvi kivonat)
 5. ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában pótdíj fizetendő);

Felhívjuk a figyelmet, hogy útlevél-igénylőlapot nem kell/ lehet előre letölteni, mivel azt a kérelem benyújtásakor, a konzulátuson nyomtatjuk. 

Amennyiben érvényes magyar útlevéllel rendelkezik, de azt az ügyintézésnél nem tudja bemutatni, akkor az útlevélkérelem rögzítésére nincs mód, kivéve, ha az érvényes okmány elveszett/eltulajdonították. Ebben az esetben az elvesztésről/eltulajdonításról - az okmány érvénytelenítése érdekében - hatósági jegyzőkönyvben szükséges nyilatkozni, amelyet a helyszínen rögzítünk. Ld. még Konzuli információk / Útlevél ügyek, úti okmányok/ Elveszett, ellopott, illetve megtalált  okmányok bejelentése 

Amennyiben a magyar állampolgárságot honosítással szerezte, kérjük minden esetben szíveskedjen magával hozni eredeti honosítási okiratát (akkor is, ha érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal rendelkezik, illetve korábban már kérelmezett útlevelet vagy személyi igazolványt).

Amennyiben az útlevélkérelem benyújtásakor a kérelmező a fenti 1. pontban felsorolt - magyar állampolgárságot igazoló - okmányok egyikével sem rendelkezik, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartás sem igazolja a magyar állampolgárságát, de a külföldön kötött házassága és/vagy válása Magyarországon már anyakönyvezve van, úgy az útlevélkérelem benyújtható, azonban az új útlevél legyártását megelőzően hivatalból állampolgársági vizsgálatot kezdeményezünk. Ehhez kérjük, hogy kitöltve hozza magával  az --> állampolgársági vizsgálathoz szükséges adatlapot! Hivatalból elvégzendő állampolgársági vizsgálat esetén az útlevéleljárás ideje átlagosan 3-5 hónappal meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgársági vizsgálat ennél hosszabb is lehet!

Ha a kérelmező nem rendelkezi érvényes, állampolgárságot igazoló okmánnyal, a személyi adat-és lakcímnyilvántartásban sem szerepel, és a külföldön kötött házassága és/vagy válása a magyar anyakönyvi nyilvántartásban még nem szerepel, akkor ezek hazai anyakönyvezéséig nincs lehetőség az útlevélkérelem rögzítésére. Ebben az esetben első körben "Állampolgárság igazolása" ügytípusra szükséges időpontot foglalni. Az állampolgársági eljárásról bővebb tájékoztatást az "Állampolgárság" menüpont alatt olvashatnak.

Amennyiben az útlevélkérelem benyújtásakor a kérelmező magyar állampolgárságát nem érvényes magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal igazolja, a személyazonosság/személyes adatok igazolására mindenképpen be kell mutatni a fenti 2. pontban felsorolt iratok közül legalább egyet. Ellenkező esetben nem tudjuk garantálni, hogy az útlevélkérelmet átvesszük, illetve az eljárási idő jelentősen meghosszabbodhat. 

 

Az útlevéleljárás díja és befizetése

A külképviseleti útlevéleljárás díja a magyarországi útlevélhatóság illetékéből, valamint konzuli közreműködői díjból áll, amely összeget teljes egészében kártyával kell kiegyenlíteni. A konzuli eljárási díjat a kérelem benyújtásakor kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség. Aki az eljárási díjat nem tudja a kérelem benyújtásakor megfizetni, attól nem áll módunkban átvenni a kérelmet. Az újabb kérelmet csak újabb időpont kérelmezésével lehet benyújtani, korábbi időpontot, vagy sürgősségi ügyintézést nem biztosítunk ilyen esetben sem.

Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, vagy második útlevélként kerül kiállításra, az eljárási díj magasabb (ld. a díjtáblázatban).
Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a pótdíjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja a lopásról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet. 

A díjakról részletesebben a "Konzuli díjak" menüpont alatt olvashat részletesebben. 
 

Az útlevél érvényességi ideje

Az útlevelet 5 vagy 10 éves érvényességgel lehet igényelni. A kivételes esetekben kiadott második magánútlevél érvényességi ideje legfeljebb 2 év.

Hatodik életév betöltéséig 3 év, 6-70 éves életkor közöttiek esetén – amennyiben az ügyfél nem kéri a 10 éves érvényességi időt – 5 év az okmány érvényességi ideje. Ezekben az esetekben az időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani. 

70 éven felüliek esetén 10 év, a 18-70 éves életkor közötti állampolgárok erre irányuló kérelme esetén 10 év az érvényességi idő. Ezekben az esetekben az időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani.
 

Ideiglenes útlevél iránti kérelem benyújtása

Ha a magyar állampolgárnak a külföldre utazáshoz felhasznált útlevelét/ személyazonosító igazolványát ellopták, az elveszett, megrongálódott, vagy az okmány más okból utazásra alkalmatlanná vált, magyarországi hazatérés céljából ideiglenes magánútlevél igényelhető a nagykövetség konzuli osztályán. Az ideiglenes útlevél érvényességi idejét az utazáshoz igazodóan állapítjuk meg, de általában 1 hónap. 

Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani.

A hazautazási célú ideiglenes magánútlevél iránti kérelem mellékletei:

 1. Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük a személyazonosításra alkalmas bármilyen fényképes okmány bemutatását. Az eltulajdonított útlevélről vagy személyazonosító igazolványról hivatalos jegyzőkönyvet kell kitölteni amelyhez lehetőség szerint kérjük csatolni a dán rendőrségi jegyzőkönyvet is.
 2. Az ideiglenes útlevél kiállításának illetéke a honlapon a díjtáblázatban található meg.
 3. Akinek útlevelét, személyazonosító igazolványát eltulajdonították, vagy az elveszett, a magyar hatóságok tájékoztatása céljából a nagykövetségen az erre szolgáló jegyzőkönyvet is ki kell töltenie

  Amennyiben az úti okmányát eltulajdonították, úgy - mielőtt a konzulátust felkeresi - tegyen bejelentést a dán rendőrségen, s a konzulátuson mutassa be a dán jegyzőkönyvet, vagy a rendőrség által adott referenciaszámot.

Az ideiglenes magánútlevél Magyarországra történő belépést követően újabb külföldi utazásra nem használható, ahhoz  magánútlevél vagy személyazonosító igazolvány szükséges. Az ideiglenes útlevelet hazaérkezést követően 5 munkanapon belül le kell adni a KEKKH Központi Okmányirodában, az okmányirodában vagy a jegyzőnél.

A magánútlevél kézbesítése

Az okmányt főszabály szerint a konzulátuson személyesen lehet átvenni, az ügyfél – amennyiben kézbesítési címe Koppenhága (és agglomerációja) közigazgatási területén kívül esik – kérheti az okmány postai kézbesítését.