Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:

Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be a Dán Királyság területére:

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN

az utazás utolsó napjáig

   

Ideiglenes útlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN

az utazás utolsó napjáig | További információt az alábbi oldalon talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel

   

Személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN

az utazás utolsó napjáig

   

Ideiglenes személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN (Ideiglenes személyi igazolvánnyal a beutazás nehézségekbe ütközhet!)

az utazás utolsó napjáig

   

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány:

NEM

   

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok:

NEM úti okmányok

   

Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány):

NEM

   
   

Megjegyzés: 
Az útlevélen és a személyi igazolványon kívül beutazásra jogosító úti okmánynak minősül még a bevándorolt és letelepedett jogállású személyek úti okmánya, az 1951. július 28-i egyezmény alapján kiállított utazási igazolvány és az 1954. szeptember 28-i egyezmény alapján kiállított utazási igazolvány hontalan személy részére. 

 

Beutazás a Feröer-szigetekre és Grönlandra

A Dániához tartozó, Feröer és Grönland autonóm tartományok. Feröer-szigetekre magyar állampolgár személyi igazolvánnyal is beutazhat, Grönlandra azonban csak érvényes útlevéllel lehet belépni. 

További bővebb információval a dán hatóságok tudnak szolgálni az alábbi címeken:

 

Kiskorúak beutazása: 

A dán jogrendszer az egyedül vagy csak az egyik szülőjével utazó kiskorú személy Dániába történő belépéséhez nem írja elő szülői hozzájáruló nyilatkozat, szülői felügyeleti jog igazolása vagy egyéb dokumentáció felmutatását, azonban javasoljuk ilyenkor is szülői hozzájáruló nyilatkozat (vagy gyámhatósági hozzájárulás) beszerzését. A nyilatkozat tartalmazza a hozzájáruló(k) és az utazó kiskorú személyes adatait (születési hely és idő, lakcím, igazolvány száma), a nyilatkozat területi és időbeli hatályát valamint a hozzájáruló(k) aláírását. A nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt javasolt megtenni. A nyilatkozatot célszerű angol nyelvre lefordítani vagy eleve angolul elkészíteni. Az egyedül utazó 12 év alatti kiskorúak esetében az adott repülőtársaság szabályozása az irányadó.

 

Vízumkötelezettség:

Magyar állampolgárokra a beutazás céljától független 2004. május 1. óta nem vonatkozik a vízumkötelezettség.

 

Tartózkodási engedély

  Amennyiben életvitelszerűen, 90 napnál hosszabb ideig kíván Dániában tartózkodni, úgy a lakóhelye szerint illetékes dán Regionális Közigazgatási Hivatalban (Statsforvaltning) EU-s állampolgároknak kiállított tartózkodási igazolásért (EU-opholdsbevis) kell folyamodnia. Az eljárás során igazolni kell a tartózkodási célt (a kereső tevékenységet érvényes munkaszerződéssel, a tanulmányi célú tartózkodást iskolalátogatási igazolással), valamint a dániai lakhatás körülményeit (bérleti szerződés, tulajdoni lap, befogadó nyilatkozat, stb.).

 

Házikedvencek beutazása: 

Hasznos információt a NÉBIH honlapján: http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato, vagy a www.pettravel.com/immigration/Denmark.cfm oldalon talál. 

 

Munkavállalás:

Ezúton szeretnénk felhívni minden Dániában munkát vállalni szándékozó magyar állampolgár figyelmét, hogy Dániában egyre gyakrabban tapasztalt jelenség a munkavállalók, munkáltatók által történő megtévesztése. Kérjük ezért, hogy különös figyelmet fordítsanak bárminemű akár szezonális munkavállalás esetén is arra, hogy érvényes munkaszerződés nélkül ne végezzenek tényleges munkát. Nagykövetségükön az utóbbi időben megszaporodtak azon bejelentések, amelyek arra utalnak, hogy kihasználják a nyelvtudással és helyismerettel nem rendelkező, „kalandvágyból” elsősorban fizikai munkát végző (takarító, sofőr, mezőgazdasági munka stb.) személyeket és azokat több havi munkabér visszatartásával, és hitegetéssel megkárosítják. 

Kérjük ezért, hogy érvényes munkaszerződést minden esetben kössenek és lehetőleg havi bontásban bankszámlán keresztül kérjék a bérezésüket, és kerüljék a feketemunka vállalást!

Az EU állampolgárai szabadon, előzetes engedélyeztetés nélkül vállalhatnak munkát Dániában. Amennyiben a magyar állampolgár már rendelkezik dán munkaszerződéssel, 3 hónap feletti munkavállalás esetén EU-s tartózkodási igazolásért (EU-opholdsbevis) a lakóhelye szerinti dán Regionális Közigazgatási Hivatalt (Statsforvaltning), majd ezt követően a dán személyi számát (CPR) tartalmazó személyi azonosító kártya (sygesikringsbevis/sundhedskort) kiállításáért a lakóhelye szerint illetékes dán önkormányzatot (kommune) kell felkeresnie. Az EU-s tartózkodási igazolás igénylésén túl a munkaviszonyt egyéb dán hatóságnál nem kell bejelenteni. A munkaszerződés megkötése után, de még az EU-s tartózkodási igazolás kiállítása előtt a munkavégzést meg lehet kezdeni.

3 hónapnál rövidebb munkavállalás esetén a dán hatóság nem állít ki CPR kártyát, ebben az esetben ún. adókártyára van szükség.

A dán Foglalkoztatási Minisztérium angol nyelvű honlapot működtet, melyen a potenciális munkavállalók itttájékozódhatnak a szabályozás részleteiről és böngészhetnek a meghirdetett állásajánlatok között.

Dániában az álláskeresés túlnyomórészt az interneten zajlik, a legfontosabb álláshirdető honlapok a következők: www.jobindex.dkwww.job-zonen.dkwww.jobsearch.dkwww.stepstone.dk, www.danskesundhedsjobs.dk. A fentiek miatt javasolt a dániai munkalehetőséget még Magyarországon felkutatni, és csak előzetes megállapodás, illetve megfelelő hosszú távú szállás birtokában kiutazni. Mindez annál is inkább indokolt, mert Dánia a világ legdrágább országai közé tartozik, így az álláskeresés ideje alatti, rendszeres jövedelem nélküli önfenntartás komoly anyagi terhekkel jár. Fontos tekintetbe venni azt is, hogy a különböző munkaközvetítő-munkaszervező cégekkel, ügynökségekkel kötött szerződések általában nem tartalmaznak kötelezettségvállalást konkrét, személyre szabott munkaszerződés megkötésére, illetve nem garantálnak hosszú távú munkaviszonyt, ezért a körültekintő, előzetes tájékozódás minden esetben indokolt.

A munkaadó köteles a foglalkoztatási jogviszony kezdetekor a munkavállaló számára írásos szerződést kiállítani, mely tartalmazza a foglalkoztatás feltételeit, a bérezés mértékét és módját. A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá, hogy a foglalkoztatásra mely kollektív megállapodás szerint kerül sor.

Munkanélküli segélyre csak az a legálisan Dániában tartózkodó (tehát személyazonosító kártyával, CPR-számmal rendelkező) külföldi jogosult, aki

  • 1) az igénylést megelőző három évben összesen legalább 52 hét dán munkaviszonnyal rendelkezett 
  • 2) az igénylést megelőzően havi hozzájárulást fizetett valamelyik szakszervezet munkanélkülieket biztosító alapjába (A-kasse) 
  • 3) regisztrált és aktív munkakereső a lakóhelye szerinti önkormányzat munkaügyi irodájában (jobcenter).

Dániában legalább középszintű angol vagy dán nyelvtudás nélkül rendkívül nehéz elhelyezkedni. Az angol nyelvtudás a mindennapi ügyintézésnek, illetve a szakképzetlen munkavállalásnak is alapfeltétele. A dán nyelv elsajátítása nem egyszerű feladat, az alapszintű beszédkészség elsajátítása is hosszú hónapokat vehet igénybe. A dán nyelvtanulás lehetőségeivel kapcsolatban a www.denmark.dk/en/meet-the-danes/language/starting-danish-lessons  vagy a www.laerdansk.dk webcímen kapható tájékoztatás. Azok számára, akik már rendelkeznek dán személyi számmal (CPR) - vagyis életvitelszerűen és legálisan tartózkodnak Dániában – az önkormányzatok rendkívül kedvező feltételekkel (sok esetben ingyenesen) kínálnak dán nyelvtanfolyamokat.

Adórendszer: Dániában a személyi jövedelemadó az éves jövedelem szintjétől függően progresszívan emelkedik. Az adót a munkáltató fizeti be az adóhivatalnak, ahonnan a munkavállaló az átutalt adója egy részét, jogosultságait igazolva és azok mértékétől függően visszaigényelheti. Az adó-visszaigénylés az adóhivatal honlapján történik. A dán adórendszerről, a regisztrációról, és az adó-visszaigénylési eljárásról részletesen az adóhivatal honlapján tájékozódhat.

 

Szállás diákoknak 

Felhívjuk a Dániában tanulni szándékozók figyelmét, hogy a legtöbb településen, de főként a nagyobb városokban nehezebb szállást találni, ha nem az egyetem által közvetített apartmanokból (kollégiumokból) választanak a hallgatók, illetve ha dán nyelvtudásuk hiányos. Fontos, hogy szállásigényt előre, időben jelezzék az egyetem felé, és lehetőleg több hónappal a tanév kezdete előtt tájékozódjanak a további szálláslehetőségekről. Dániában a bérletre felajánlott lakások többsége nem bútorozott. Előfordulhatnak csalárd hirdetések.

 

Vám:

www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2085177

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója